กิจกรรมของบริษัท

 

FS ร่วมออกบูธงาน Metalex

FS-Curtis  ร่วมออกบูธงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม Metalex thailand ไบเทค บางนา

 

เอฟเอส ออกงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม INTERMACH  Asia 2020

FS-Curtis  ร่วมออกบูธงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม INTERMACH & MTA ASIA 

 

FS ร่วมออกบูธงาน TIF & FOODPACK ASIA

FS-Curtis  ร่วมออกบูธงาน Tif & foodpack asia ไบเทค บางนา

 

งานสัมนาธุรกิจอุตสาหกรรม

FS-Curtis เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจอุตสาหกรรม